കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷമീന എ.ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഈരവേലി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷമീന എ.ആര്‍
വിലാസം 1/431, ബര്‍ഗര്‍ തെരുവ്, ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി-682001
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633031112
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ ടി.ടി.സി
തൊഴില്‍ അധ്യാപനം