ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ഫരീദ സക്കീര്‍ അഹമ്മദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മഞ്ചേശ്വരം
മെമ്പറുടെ പേര് ഫരീദ സക്കീര്‍ അഹമ്മദ്
വിലാസം ഇസ്മൈല്‍ മാന്‍ഷന്‍, ടി.വി.എസ് റോഡ്, മൊഗ്രാല്‍-671312
ഫോൺ 9495359493
മൊബൈല്‍ 9495359493, 9895105313
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ്
തൊഴില്‍