മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ജയപ്രകാശന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തേലംമ്പറ്റ
മെമ്പറുടെ പേര് ജയപ്രകാശന്‍
വിലാസം കുളമുള്ളപറമ്പത്ത്, തേലമ്പറ്റ, മൂലങ്കാവ്-673592
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947505719
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കൃഷി