മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അഹമ്മദ്കുട്ടി കണ്ണിയന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആറാം മൈല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഹമ്മദ്കുട്ടി കണ്ണിയന്‍
വിലാസം കണ്ണിയന്‍ ഹൌസ്, ചെതലയം, ചെതലയം-673592
ഫോൺ 04936238128
മൊബൈല്‍ 9605698844,9847176456
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 7-ാം ക്ളാസ്
തൊഴില്‍ കൂലി