മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

മൊയ്തീന്‍ കോയ കെ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തന്‍കടപ്പുറം സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് മൊയ്തീന്‍ കോയ കെ പി
വിലാസം കുഞ്ഞിക്കാരന്റെ പുരക്കല്‍, , പരപ്പനങ്ങാടി-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946223252
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ വ്യാപാരം