മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അബ്ദു സമദ് കെ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിങ്കല്ലത്താണി
മെമ്പറുടെ പേര് അബ്ദു സമദ് കെ കെ
വിലാസം കൂര്‍മത്ത് കോലോത്തിയില്‍, മുരിക്കല്‍, പാലത്തിങ്ങല്‍, ഉള്ളണം-676303
ഫോൺ 04942411008
മൊബൈല്‍ 9847603620
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കച്ചവടം