മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ലത ഷമേജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാളിക്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് ലത ഷമേജ്
വിലാസം നടുകണ്ടി മേത്തയില്‍ ഹൌസ്, പരപ്പനങ്ങാടി, ഉള്ളണം-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048860541, 9895910628
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍