മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ഖാദര്‍ പുള്ളാടന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അട്ടക്കുഴിങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് ഖാദര്‍ പുള്ളാടന്‍
വിലാസം പുള്ളാടന്‍ ഹൌസ്, അട്ടകുഴിങ്ങര, ഉള്ളണം-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846469861
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കൂലി