മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ഉസ്മാന്‍ എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തരിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഉസ്മാന്‍ എം
വിലാസം മമ്മിക്കകത്ത് ഹൌസ്, പുത്തരിക്കല്‍, പരപ്പനങ്ങാടി-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447560206
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി (പരാജയം)
തൊഴില്‍ കച്ചവടം