മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

പരിപറമ്പത്ത് സുഹറാബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉള്ളണം നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് പരിപറമ്പത്ത് സുഹറാബി
വിലാസം പരിപറന്പത്ത്, പരപ്പനങ്ങാടി, ഉള്ളണം നോര്‍ത്ത്-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895500950
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം കോം
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ