മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തൃശ്ശൂര്‍) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

സോമനാരായണന്‍.എം.ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാരാത്ത്കുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് സോമനാരായണന്‍.എം.ആര്‍
വിലാസം മുല്ലപ്പറമ്പില്‍ ഹൌസ്, മാരാത്ത്കുന്ന്, കുമരനെല്ലൂര്‍-680590
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946299817
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തനം