തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഉമ്പര്‍നാട് പടിഞ്ഞാറ് എം.കെ. സുധീര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 ഉമ്പര്‍നാട് കിഴക്ക് ജയശ്രീ ശിവരാമന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
3 ചെറുകുന്നം സലീന വിനോദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 വടക്കേമങ്കുഴി വി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌ ജി. വിജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
6 തടത്തിലാല്‍ മിനി ദേവരാജന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 വരേണിക്കല്‍ ജയരാജന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
8 ചൂരല്ലുര്‍ ബിന്ദു ചന്ദ്രഭാനു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 പള്ളിയാവട്ടം ജോണ്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 പള്ളിക്കല്‍ ഈസ്റ്റ് ശ്രീലേഖ ജി. മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 കുറത്തികാട് ഗീത മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
12 പോന്നേഴ പി. അജിത്‌ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 വാത്തികുളം ഗീത തോട്ടത്തില്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 ഓലകെട്ടിയമ്പലം തെക്ക് പ്രിയ വിനോദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 ഓലകെട്ടിയമ്പലം വടക്ക് റജി കെ. മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
16 പുത്തന്‍കുളങ്ങര ഡോ. കെ. മോഹന്‍കുമാര്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
17 പോനകം എന്‍.ആര്‍.ഗോപകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 പല്ലാരിമംഗലം രമണി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
19 മുള്ളികുളങ്ങര ശ്രീകല വിനോദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത