ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രമണി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പല്ലാരിമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് രമണി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
വിലാസം നൂറാട്ടേത്ത് വടക്കതില്‍, പല്ലാരിമംഗലം, പല്ലാരിമംഗലം-690107
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605025168
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ