ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗീത തോട്ടത്തില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാത്തികുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ഗീത തോട്ടത്തില്‍
വിലാസം ഹരിതം (തോട്ടത്തില്‍), വാത്തികുളം, കുറത്തികാട്-690107
ഫോൺ 0479-2963215
മൊബൈല്‍ 9727269762
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം
തൊഴില്‍ സ്വയം തൊഴില്‍