ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി. അജിത്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പോന്നേഴ
മെമ്പറുടെ പേര് പി. അജിത്‌
വിലാസം ചാങ്ങയില്‍, പൊന്നേഴ, തെക്കേക്കര-690107
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846106475
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി., ഐ.റ്റി.ഐ.
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്