ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി. വിജയകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
മെമ്പറുടെ പേര് ജി. വിജയകുമാര്‍
വിലാസം ചേക്കോട്ട് തെക്കതില്‍, വടക്കേമങ്കുഴി, തെക്കേക്കര-690107
ഫോൺ 0479-2329348
മൊബൈല്‍ 9745370904
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി ,ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്