തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 തെരുവിന്‍ഭാഗം എ രാജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
2 വെള്ളൂപ്പാറ എം ബാബുരാജന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
3 ഇടയ്ക്കോട് മിനി സുനില്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
4 മാടന്‍നട ഉണ്ണികൃഷ്ണപിളള മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
5 പൂങ്കോട് ശ്രീജാകുമാരി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 അക്കോണം റീജ ഷെഫീക്ക് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 മണ്ണാ൦പറമ്പ് രഞ്ജിത്ത് ഡി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 കണ്ണങ്കോട് മഞ്ജു മറിയപ്പളളി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 ചടയമംഗലം ജെ.വി ബിന്ദു പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 കുരിയോട് ജയകുമാർ ജെ ആർ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
11 വെട്ടുവഴി ജയലേഖ കെ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
12 കലയം എം ആർ വിഷ്ണുരാജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
13 കള്ളിക്കാട് സിന്ധു എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
14 മൂലങ്കോട് നാസിമുദീന്‍ അമ്പലത്തില്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
15 പോരേടം ഷംന നിസാം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത