ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ രാജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെരുവിന്‍ഭാഗം
മെമ്പറുടെ പേര് എ രാജു
വിലാസം ആനന്ദ ഭവന്‍, പോരേടം, പോരേടം-691534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495710052
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകന്‍