ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം ആർ വിഷ്ണുരാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കലയം
മെമ്പറുടെ പേര് എം ആർ വിഷ്ണുരാജ്
വിലാസം മണക്കാട്ടു കോണത്ത് വീട്, ഇടയ്ക്കോട്, ചടയമംഗലം-691534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633980262
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയർസെക്കന്‍ററി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകന്‍