ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിന്ധു എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കള്ളിക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് സിന്ധു എസ്
വിലാസം റ്റി സി പി ഹൌസ്, മൂലങ്കോട്, പോരേടം-691534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746263301
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി