ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രഞ്ജിത്ത് ഡിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മണ്ണാ൦പറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് രഞ്ജിത്ത് ഡി
വിലാസം രഞ്ജിതം, ചടയമംഗലം, ചടയമംഗലം-691534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447555978
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍