തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ഇളംപള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കോവില്‍മുക്ക് ഗീതാ മുരളീധരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 ത്രിവേണി അജിത കുമാരി.ജെ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
3 ഇളമ്പള്ളൂര്‍ സെയ്ഫുദീന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
4 ആശുപത്രിമുക്ക് അനിജി ലൂക്കോസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 അമ്പിപൊയ്ക റെജി ജേക്കബ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 കുണ്ടറ ഈസ്റ്റ്‌ ഷീല കുമാരി.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 ഞാലിയോട് സാം വര്‍ഗ്ഗീസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 റേഡിയോ മുക്ക് സിന്ധു ഗോപന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 പുന്നമുക്ക് അഭിലാഷ് എസ്.ഡി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
10 പെരുമ്പുഴ ജയ കുമാരി.എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 കല്ലിംഗല്‍ രാജു എന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
12 കാമ്പിക്കട ജയശ്രീ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
13 കുരീപ്പള്ളി ആമിന ഫെരീഫ് പ്രസിഡന്റ് സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
14 മോതീമുക്ക് മിനി കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
15 ആലുംമൂട് ശ്രീധരന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
16 കന്യാകുഴി ജലജാ ഗോപന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
17 തലപ്പറമ്പ് ബിനു കുമാര്‍ ബി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
18 ചിറയടി സ്വാതി ശങ്കര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
19 പുനുക്കന്നൂര്‍ ദീപു ജേക്കബ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
20 കുളപ്ര അനില്‍ കുമാര്‍ ആര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
21 മുണ്ടയ്ക്കല്‍ നിഷ എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത