തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - വിളക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കുന്നിക്കോട് വടക്ക് റഹീംകുട്ടി എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 കുന്നിക്കോട് ഗവ.എല്‍.പി.എസ് അഡ്വ.ബി.ഷംനാദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 കുളപ്പുറം കെ.ആര്‍.ശ്രീകല മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 വിളക്കുടി ധന്യ പ്രദീപ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 കാര്യറ അമ്പലം ബിജുമോന്‍ ആര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
6 കാര്യറ വടക്ക് അദബിയ നാസറുദ്ദീന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 കാര്യറ ഉസൈബ ബീവി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 പേപ്പര്‍മില്‍ എ.ഷിബുദ്ദീന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 മഞ്ഞമണ്‍കാല രേഖ വിനു മെമ്പര്‍ കെ.സി (ബി) വനിത
10 എലിക്കോട് വിഷ്ണു.ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 മരങ്ങാട് കെ.തങ്കപ്പന്‍പിളള മെമ്പര്‍ കെ.സി (ബി) ജനറല്‍
12 തിരുവഴി സൗമ്യ ഫിലിപ്പ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 ഇളമ്പല്‍ ആശ ബിജു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 ചീയോട് റജീന തോമസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
15 വിളക്കുടി സൌത്ത് എസ്.ലതിക മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
16 ധര്‍മ്മപുരി സുനി സുരേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
17 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് ലീന സുരേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
18 കിണറ്റിന്‍ക്കര ആര്‍.അജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
19 കുന്നിക്കോട് സൌത്ത് ഷാഹുല്‍ കുന്നിക്കോട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
20 കുന്നിക്കോട് ഠൌണ്‍ ജി.രഘു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി