തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ശാസ്താംകോട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പനപ്പെട്ടി പ്രീതാകുമാരി ഒ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 പനപ്പെട്ടി കിഴക്ക് ശ്രീലത രഘു മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ എസ്‌ സി
3 സിനിമാപറമ്പ് ആര്‍ ശ്രീനാഥ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
4 മുതുപിലാക്കാട് കിഴക്ക് അനില്‍ തുമ്പോടന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 മുതുപിലാക്കാട് രാജശ്രീ സി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 കരിന്തോട്ടുവ വല്‍സലകുമാരി എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 പെരുവേലിക്കര മുരളീധരന്‍പിള്ള ജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 പുന്നമൂട് ആര്‍ അജയകുമാര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
9 മുതുപിലാക്കാട് പടിഞ്ഞാറ് ഉഷാകുമാരി ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 മനക്കര കിഴക്ക് ആര്‍ ഹരികുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 ശാസ്താംകോട്ട ഠൌണ്‍ രജനി എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
12 രാജഗിരി പ്രകാശിനി വൈ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
13 മനക്കര പടിഞ്ഞാറ് ഗീത ആര്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
14 പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ തെക്ക് ഐ ഷാനവാസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
15 പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ എസ് എ നിസാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
16 പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പടിഞ്ഞാറ് നസീമ ബീവി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ കിഴക്ക് എ സജിത മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
18 മനക്കര ഗുരുകുലം രാജേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
19 ഭരണിക്കാവ് പ്രസന്നകുമാരി കെ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത