ലൈഫ് മിഷന്‍ - 2 ലക്ഷം വീടുകളുടെ പൂര്ത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കുടുംബ സംഗമവും –2020 ഫെബ്രുവരി 29 ശനി വൈകീട്ട് 3 മണി ,പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനം –തിരുവനന്തപുരം

Posted on Monday, March 2, 2020

ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം മന്ത്രി ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍

അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ അവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ സി. മൊയ്തീന്‍

ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍