തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : ഉമാദേവിഅമ്മ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : ഷാജി
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ഷാജി ചെയര്‍മാന്‍
2
ശ്രീരാഗ് പി മെമ്പര്‍
3
മല്ലിക ഐ മെമ്പര്‍
4
അമ്പിളി ശങ്കര്‍ മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
റാണി സുരേഷ് ചെയര്‍മാന്‍
2
വിജയമ്മ എല്‍ മെമ്പര്‍
3
സജിലാല്‍ എസ് മെമ്പര്‍
4
രാജു ലോറന്‍സ് മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സുനില്‍ കുമാര്‍ എ ചെയര്‍മാന്‍
2
മായാദേവി മെമ്പര്‍
3
പ്രദീപ്കുമാര്‍ കെ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ശ്രൂതി എസ് ചെയര്‍മാന്‍
2
രതീഷ് ആര്‍ ജി മെമ്പര്‍
3
ലാലി കെ ജി മെമ്പര്‍