തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : മിനിമോള്‍നിസാം
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : നാസര്‍എ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
നാസര്‍ എ ചെയര്‍മാന്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ശ്യാമള ബി ചെയര്‍മാന്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
രജിതാ രമേശ് ചെയര്‍മാന്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
അബ്ദുല്‍ സലിം പി.എസ് ചെയര്‍മാന്‍