തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

എറണാകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 ചേന്ദമംഗലം 18
2 കോട്ടുവള്ളി 22
3 ഏഴിക്കര 14
4 വടക്കേക്കര 20
5 ചിറ്റാറ്റുകര 18
6 കരുമാല്ലൂര്‍ 20
7 വരാപ്പുഴ 16
8 ആലങ്ങാട് 21
9 കടുങ്ങല്ലൂര്‍ 21
10 മൂക്കന്നൂര്‍ 14
11 തുറവൂര്‍ 14
12 മഞ്ഞപ്ര 13
13 കറുകുറ്റി 17
14 അയ്യമ്പുഴ 13
15 ശ്രീമൂലനഗരം 16
16 കാഞ്ഞൂര്‍ 15
17 കാലടി 17
18 മലയാറ്റൂര്‍ നീലേശ്വരം 17
19 അശമന്നൂര്‍ 14
20 മുടക്കുഴ 13
21 വേങ്ങൂര്‍ 15
22 രായമംഗലം 20
23 കൂവപ്പടി 20
24 ഒക്കല്‍ 16
25 വെങ്ങോല 23
26 വാഴക്കുളം 20
27 കിഴക്കമ്പലം 19
28 ചൂര്‍ണ്ണിക്കര 18
29 എടത്തല 21
30 കീഴ്മാട് 19
31 കടമക്കുടി 13
32 ചേരാനല്ലൂര്‍ 17
33 മുളവുകാട് 16
34 ഞാറക്കല്‍ 16
35 നായരമ്പലം 16
36 എടവനക്കാട് 15
37 എളങ്കുന്നപ്പുഴ 23
38 പള്ളിപ്പുറം 23
39 കുഴുപ്പിള്ളി 13
40 ചെല്ലാനം 21
41 കുമ്പളങ്ങി 17
42 കുമ്പളം 18
43 ഉദയംപേരൂര്‍ 20
44 മുളന്തുരുത്തി 16
45 ചോറ്റാനിക്കര 14
46 എടയ്ക്കാട്ടുവയല്‍ 14
47 ആമ്പല്ലൂര്‍ 16
48 പൂത്തൃക്ക 14
49 തിരുവാണിയൂര്‍ 16
50 വടവുകോട് പുത്തന്‍കുരിശ് 17
51 മഴുവന്നൂര്‍ 19
52 ഐക്കരനാട് 14
53 കുന്നത്തുനാട് 18
54 പൈങ്ങോട്ടൂര്‍ 13
55 നെല്ലിക്കുഴി 21
56 പിണ്ടിമന 13
57 കോട്ടപ്പടി 13
58 കവളങ്ങാട് 18
59 വാരപ്പെട്ടി 13
60 കീരംപാറ 13
61 പോത്താനിക്കാട് 13
62 പല്ലാരിമംഗലം 13
63 കുട്ടമ്പുഴ 17
64 ഇലഞ്ഞി 13
65 തിരുമാറാടി 13
66 പാലക്കുഴ 13
67 മണീട് 13
68 പാമ്പാക്കുട 13
69 രാമമംഗലം 13
70 പുത്തന്‍വേലിക്കര 17
71 ചെങ്ങമനാട് 18
72 നെടുമ്പാശ്ശേരി 19
73 പാറക്കടവ് 18
74 കുന്നുകര 15
75 ആവോലി 14
76 ആരക്കുഴ 13
77 വാളകം 14
78 പായിപ്ര 22
79 കല്ലൂര്‍ക്കാട് 13
80 ആയവന 14
81 മഞ്ഞള്ളൂര്‍ 13
82 മാറാടി 13
Total 1338