ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ചിത്രലേഖ കെ.വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാരണപ്പളളി
മെമ്പറുടെ പേര് ചിത്രലേഖ കെ.
വിലാസം പുത്തൻതറയിൽ, പുതുപ്പള്ളി, പുതുപ്പള്ളി-690527
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544255589
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 12
തൊഴില്‍ ഇല്ല