ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്യാമ വേണുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ക്ടാശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്യാമ വേണു
വിലാസം വടക്കേവരമ്പേൽ, പ്രയാർ വടക്ക്, പ്രയാർ-690547
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281378411
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 12 ക്ലാസ്സ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല