ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നീതുഷ രാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കേ ആഞ്ഞിലിമൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് നീതുഷ രാജ്
വിലാസം രാജ് ഭവൻ, പ്രയാർ, പ്രയാർ-690547
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496973877
വയസ്സ് 21
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി. കോം
തൊഴില്‍