ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാധാകൃഷ്ണൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കണിയാമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് രാധാകൃഷ്ണൻ
വിലാസം ലക്ഷംവീട് പുത്തൻതറയിൽ, പുതുപ്പള്ളി, പുതുപ്പള്ളി-690527
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847144744
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ്
തൊഴില്‍ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ