ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ ശശിധരൻ നായർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മങ്കുഴി വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ശശിധരൻ നായർ
വിലാസം ചിത്തിരമംഗലത്ത്, കട്ടച്ചിറ, പളളിക്കൽ-690503
ഫോൺ 0479-2332620
മൊബൈല്‍ 9447257453
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം ക്ലാസ്, ഐ.ടി.ഐ
തൊഴില്‍ കൃഷി