ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നിഷ സതൃൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മങ്കുഴി സെന്‍ട്രല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് നിഷ സതൃൻ
വിലാസം പന്തപ്ലാവിൽ, തെക്കേ മങ്കുഴി, പുളളിക്കണക്ക്-690537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961422579
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-ഡിഗ്രി, ഹിന്ദി വിദ്വാൻ
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ