ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈലജ ഹാരിസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇലിപ്പക്കുളം പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈലജ ഹാരിസ്
വിലാസം ചാങ്കൂർപടീറ്റതിൽ, പളളിക്കൽ, വളളിക്കുന്നം-690503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7510981186
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം ക്ലാസ്, റ്റി.റ്റി.സി
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപിക