ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി ചെല്ലമ്മവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിക്കല്‍ നടുവിലെമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് വി ചെല്ലമ്മ
വിലാസം പണിക്കോട്ടിൽ കുളങ്ങര, Pallickal, പളളിക്കൽ നടുവിലേമുറി-690503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7560859430
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല