ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമൃത ജെ (ചിമ്മു)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ടി.കെ.മാധവന്‍ വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് അമൃത ജെ (ചിമ്മു)
വിലാസം ഹരീന്ദ്രം, കൈതതെക്ക്, ചെട്ടികുളങ്ങര-690106
ഫോൺ 04792349664
മൊബൈല്‍ 8129273800
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.ബി.എ
തൊഴില്‍