ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രീതാ ബിനീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വീയപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രീതാ ബിനീഷ്
വിലാസം വാണിയപ്പുര വടക്കേതില്‍, , വീയപുരം-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8590735226
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.കോം
തൊഴില്‍ ഇല്ല