ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഓമന എന്‍ .കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സൊസൈറ്റി
മെമ്പറുടെ പേര് ഓമന എന്‍ .കെ
വിലാസം കൊച്ചു കറുകത്തറയില്‍, പൊത്തപ്പളളി തെക്ക്, കുമാരപുരം-690548
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605617263
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍