ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാജേഷ് ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അനന്തപുരം പാലസ്
മെമ്പറുടെ പേര് രാജേഷ് ബാബു
വിലാസം മണിമല പുത്തന്‍ വീട്, കുമാരപുരം, കുമാരപുരം-690548
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544991795
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം വി.എച്ച്.എസ്.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല