ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നിഷ റ്റി നായര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇരമല്ലിക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് നിഷ റ്റി നായര്‍
വിലാസം കളത്തറയില്‍, ഇരമല്ലിക്കര, ഇരമല്ലിക്കര-689109
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281795084
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍