ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍. പുഷ്പലതാ മധുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇലഞ്ഞിമേല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍. പുഷ്പലതാ മധു
വിലാസം പാവൂത്രക്കുറ്റിയില്‍, പെരിങ്ങിലിപ്പുറം, പെരിങ്ങിലിപ്പുറം-689624
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496692225
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി
തൊഴില്‍ ട്യൂട്ടോറിയല്‍ കോളേജ് അദ്ധ്യാപിക