ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. കെ.കെ രാജേഷ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബുധനൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. കെ.കെ രാജേഷ് കുമാര്‍
വിലാസം കൃഷ്ണ വിലാസം, ബുധനൂര്‍, ബുധനൂര്‍-689510
ഫോൺ 0479 2465556
മൊബൈല്‍ 9400465556
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ.എല്‍, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്