ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രസന്ന കുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് റെയില്‍വേസ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രസന്ന കുമാരി
വിലാസം കൊച്ചുമോളേത്ത്, ചെങ്ങന്നൂർ, ചെറിയനാട്-689511
ഫോൺ 8086334756
മൊബൈല്‍ 8281822084
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി
തൊഴില്‍ സോഷ്യൽ സർവീസ്