ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍.എസ് കുഞ്ഞുമോന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെമ്പുംപുറം
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍.എസ് കുഞ്ഞുമോന്‍
വിലാസം നാല്‍പതില്‍ചിറ, ചെമ്പുംപുറം, ചെമ്പുംപുറം-688505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947627479
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകന്‍