ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മോന്‍സി കരിക്കംപള്ളിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെക്കിടിക്കാട് കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് മോന്‍സി കരിക്കംപള്ളി
വിലാസം കരിക്കംപള്ളി, ചെക്കിടിക്കാട്, ചെക്കിടിക്കാട്-689573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847298655
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.കോം
തൊഴില്‍ കൃഷി