ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രജിത്ത് രാമചന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാടയ്ക്കല്‍ വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് രജിത്ത് രാമചന്ദ്രന്‍
വിലാസം വിജയ സദനം, വാടയ്ക്കല്‍, വാടയ്ക്കല്‍-688003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747268024
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ടീം ലീഡര്‍(ക്രിസ്റ്റല്‍ ക്രഡിറ്റ് സൊലൂഷന്‍