ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അര്‍ജ്ജുന്‍ അനിരുദ്ധന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൂന്തോട്ടം വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് അര്‍ജ്ജുന്‍ അനിരുദ്ധന്‍
വിലാസം നടുവിലെമുറിയില്‍, പുന്നപ്ര, പുന്നപ്ര-688004
ഫോൺ 9567354660
മൊബൈല്‍ 7025701744
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ (സൌണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
തൊഴില്‍ ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയര്‍