ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷിനോയ് മോന്‍ എന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നീര്‍ക്കുന്നം പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷിനോയ് മോന്‍ എന്‍
വിലാസം നടുവിലവീട്, നീര്‍ക്കുന്നം, വണ്ടാനം-688005
ഫോൺ 9188701034
മൊബൈല്‍ 9744047434
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹമോചിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തനം