ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുമിത ഷിജിമോന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വളഞ്ഞവഴി പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുമിത ഷിജിമോന്‍
വിലാസം പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ കിഴക്കതില്‍, നീര്‍ക്കുന്നം, വണ്ടാനം-688005
ഫോൺ 9946674390
മൊബൈല്‍ 8606297247
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ -